Новинка

новинка

Online Life Academy (OLA), или Онлайн Академия на Живота, e основана през юли, 2016 г. от психотерапевта Кремена Станилова, с желанието и амбицията този сайт да произвежда висококачествена, проверена, лесно достъпна и разбираема информация за основните житейски умения, които рядко са преподавани в училище.

Прочети ощеМъдринка

'Онова, което лежи зад нас, и онова, което лежи пред нас, е малка част от онова, което е вътре в нас.' Емерсон


„Животът ще е добър, когато да си жив означава повече за теб от сигурността; любовта - повече от материалните придобивки; твоята свобода - повече от партийната линия или общественото мнение; когато мисленето ти е в хармония с твоите чувства; когато възпитателите на децата ти са по-добре платени от политиците; когато имаш по-голямо уважение към любовта отколкото към брачното свидетелство.” - В. Райх

imagetwokk

Психотерапевтични направления

imagetwokk

 

 

 

 

 

 


Някои съвременни представи за целите на различните психотерапевтични направления

Направление

Цел

Психоаналитично
направление

(3. Фройд, Ш. Ференци, Д. Уиникът и др.)

Да се идентифицират несъзнаваните изтласкани конфликти и да се предложи на пациента работа по тяхното изследване и осъзнаване

 

Поведенческа
терапия

(Дж. Долард, Н. Милър, Н. Якобсон и др.)

Да се идентифицира и обърне внимание на неадекватното поведение и да се обучи клиента на ефективното поведение

 

Когнитивно
направление

(А. Бек, А. Елис и др.)

Да се елиминират или редуцират ирационалните вярвания и убеждения, да се постигне независимост, самонасочване, приемане на неопределеност

 

Гещалт направление
(С. Пърлс, Ф. Пърлс,
П. Гудман и др.)

Да се повиши способността на човека да поддържа пълен контакт между това, което в даден момент се случва с него и с окръжаващата го ситуация на равни­щето на възприятието.

 

Хуманистично направление - терапия, ориентирана
към клиента

(К. Роджърс, Л. Райе,
Б. Дънкан, и др.)

Да се създаде благоприятен климат, подходящ за самоизследване и разпозна­ване на факторите, пречещи на самоактуализацията (да усъвършенстваш свои­те навици в нови ситуации).

 

Екзистенциално
направление

(В. Франкъл, Р.
Мей, И. Ялом и др.)

Да се помогне на клиента да осъзнае своята свобода и собствени възможности, да се мобилизира за поемане на отговорност за това, което се случва с него, да се идентифицират факторите, които блокират свободата.

 

Арттерапия

Арттерапията въздейства на психиката посредством произведения на изкуството. Благодарение на символистичните си функции една рисунка е в състояние да помогне на всеки от нас да осмисли натрупания несъзнаван мате­риал, а арттерапевтът да анализира по нея динамиката и същностните изменения в нашата психика.

 

Телесно ориентирана терапия
(Вилхелм Райх - вегетотерапия и Александър Лоуен - биоенергетиката)

Телесно ориентираната психотерапия приема, че всяко психично преживяване се отразява на човешкия организъм и се „записва” в схематичната карта на тялото - във вид на мускулна болка, спазъм или притискане. Основната задача на телесно ориентираната психотерапия е вярно да определи наличието на такива проблеми и правилно да ги „разчете".


Холистично студио Реа

Прочети още


Магазин за книги,
  обучения  и дигитални
  продукти


Therapies

for English speaking people