Биоенергетиката - ОСНОВА НА ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРАНИТЕ ПСИХОТЕРАПИИ

Всяко живо същество – човек или животно - се води от три универсални принципа:

  • Принципът на удоволствието,който повелява, че стремежът към приятни изживявания е природно заложен и удоволствието е крайна цел на всеки поведенчески акт;

  • Принципът на властта, т.е. стремейки се към по-голям достъп до удоволствията в живота, търсим по-висок статус в семейството или обществото, като гарант за свободния вход за осъществяване на първия принцип;

  • Принципът на реалността, който пък е определящ за осъществяване на първите два принципа, т.е. когато неправилно преценяваме реалността в нас и извън нас се сблъскваме с хиляди пречки по пътя към удоволствието и властта.

 

Тези пречки са съпроводени с отрицателни душевни и телесни преживявания, които всъщност са стресът. В малки дози стресът е добър мотиватор за постигане на целите ни, бивайки психологически и физиологически отговор на събитията, които нарушават нашия баланс.

Когато се изправим пред „заплаха” за нашето съществуване, защитите на организма ни се включват на„висока предавка” под една инстинктивна и автоматична заповед : „нападай или бягай”. Телесният отговор на тази заплаха се проявява с лавина от биологични промени в резултат на интензивното освобождаване на стрес хормоните - адреналин, кортизол и норепинефрин, а именно : кръвта нахлува в големите мускулни групи, подготвяйки ги за бързо бягане или борба, зениците се разширяват, за да преценят действителността по-бързо, кръвната захар се покачва, за да даде енергия при ускоряването на времето за реагиране; в същото време телесните процеси, които не са важни за непосредственото оцеляване, се забавят и потискат - а именно храносмилането, репродуктивността, имунните защити.

Така стресът се явява онзи фактор, които е помагал на нашите прадеди от каменната ера да се справят с физическите заплахи, но в наши дни вече стресът е отговор не толкова на физически, колкото на психически заплахи - грижите за болни деца и роднини, скандал с приятел, притесненията за неплатени сметки и кредити, натискът да свършим нещо в срок и т.н. - предизвикват същите телесни и психични реакции както и физическите заплахи в древността. Както бе споменато, в малки дози това е здравословно, но ако това е ежедневие, толкова по-трудно е за организма да „изключи” и всички жизнени процеси да се нормализират след притеснителното преживяване. Това се изразява в постоянна мускулна възбуда и втвърдяване на онези мускулни групи отговарящи за реакциите от типа „нападай или бягай” - като под нападай се разбира влизане в ситуацията или избягването и. Когато онази енергия, която се задържа в тези мускулни групи не се освободи, така както в акта на действителната атака или бягство в природата, тялото плаща висок данък - то е подложено на непрекъснат риск от сърдечна болест, затлъстяване, инфекции,тревожност, депресия и други подобни.

Така, наблюдавайки връзката между тяло, емоции, мисли и биоенергия - двама американски психотерапевти проф. А. Лоуен и д-р Пиеракос - създават две биоенергетични школи. В основата на тези терапевтични подходи е разбирането за свободното протичане на биоенергията в цялото тяло като гарант за добро физическо здраве и преживяване на положителни емоции. Бива разработена система от специални упражнения, които по същество са древни източни практики, поизтупани от праха и обогатени с новите постижения на съвременната медицина и психотерапия. Тези упражнения позволяват на човек да се докосне до своите напрежения и да ги освободи с подходящо движение. Важно е да се помни, че всеки блокиран мускул блокира определено физическо движение, и като следствие се явява хронично-болестният телесен процес и емоционална потиснатост. Например: при получаване на лоша новина диафрагмата ни залпово се затваря, блокирайки стомашните мускули, за да не се преживеят негативните емоции, които се преживяват в стомаха, под слънчевия сплит - това обаче води и до силен раменно-шиен блокаж, за да се изолира мисълта от емоциите и чувствата, и да се вземат бързи рационални решения. Когато тези блокажи не се разблокират след отминаване на заплахата - започват телесните симптоми - като главоболие или стомашни болести.

Т.е. тази система от биоенергитични упражнения предизвиква отблокиране на мускулите, а с тях и свободното преживяване на емоциите, които са задържани в тях. Задължително е тези упражнения да бъдат ръководени от специалисти, защото е възможно да доведат до „отпушване” на непреработени психични проблеми. Често към тази биоенергетична система са включени интензивни дихателни техники, които да снабдят тялото с кислород и специални масажни техники, за помагане на процеса на отблокирането. Като резултат тялото преживява истински енергиен подем, придобива усещане за жизненост и увеличава потенциала си за справяне с емоционалните проблеми.

* Биоенергетиката е подход, който с успех се прилага в неорайхианския психотерапевтичен подход. Подход, който сам по себе си е холистичен, и предлага третиране на един човешки проблем през трите възможни врати -мисли, емоции, телесни реакции.

Кремена Станилова

Публикация във в-к "Марица", 2008 г.

 


 
 

Ако искаш да се справиш с тревожността, паник атаките и стреса,

поръчай моята книга

“Сбогом, паника и стрес”

За да поръчаш, кликни върху заглавието на книгата.