Ефективна комуникация

Ефективната комуникация е единствената гаранция за постигане на индивидуалните ни нужди и корпоративните цели.

След работата с мен ще можеш да присъстваш адекватно в общуването с другите. Ще избираш точните думи, енергия, физическо присъствие според реалността на партньора и според обстоятелствата, за да предадеш идеята си; ще слушаш активно с разбиране и уважение на отстрещната гледната точка; ще избягваш думи, поведения, невербални послания, които те отдалечават от целта и др.

 

За кого е тази програма?

За частни лица и фирми, които искат да усъвършенстват уменията си за:

  • общуване в посока точно формулиране и произнасяне на нуждите;

  • ефективно слушане;

  • разрешаване на конфликтите на принципа “Аз печеля, но и ти печелиш”;

  • уверено говорене пред публика;

  • поставяне на граници и разширяване на граници;

  • представяне на идеите с авторитет без загуба на интегритета си.