Холистичен метод

Както във увода беше споменато, база за този холистичен метод е неорайхианската терапия. Която от своя страна е основана на ученията на Зигмунд Фройд, Вилхелм Райх, Александър Лоуен и проф. Валдо Бернаскони, според които емоционалните травми са „записани” в мускулните блокажи в тялото. Чрез биоенергийно дишане, множество терапевтични опити, съдържащи и работа с тялото, споделяне на преживелищен опит се достига до дълбинно подсъзнателно психично съдържание, което се подлага на анализ заедно с клиента. Фокусът на биоенергийната работа винаги е автентичността на индивида.

jonny-caspari-DVzt7cvRKRo-unsplash.jpg
 

Терапия на петте движения

Създадената от Проф. В. Бернаскони “Терапия на петте движения” допринася за цялостното добруване на отделния индивид и подобрява и социалните му умения. Възстановява вродените ни умения да помолим за помощ и да се доверяваме, да отстояваме себе си и да поставяме граници, да привличаме към нас, да планираме, да преценяваме реалността и на базата на това да избираме печелившо поведение.

Степента на удоволствие и радост, които имаме в живота, са белег за здравето ни. Това е целта на психотелесния подход, който помага на трансформацията, която не е непременно премахване на наличното, но е добавяне на липсващото в нас.

В процеса на терапия включвам и техники, прийоми, идеи от други направления като: когнитивно-поведенческо, гещалт терапия, клиент-центрирана терапия, позитивна терапия, системен подход като фамилни констелации, психодрама, арттерапия, някои източни техники за релаксация, визуализация, биоенергитийна гимнастика.

Често спомагателни жокери са танцовата терапия, Ох карти, възможностите на карти Таро и теорията за архетипите на К. Г. Юнг, библотерапията, кинотерапията, творческото писане и др. Според случая прилагам и терапия с цветните есенции на Д-р Бах.

Кремена Станилова