Холистичен метод

Както в увода беше споменато, база за този холистичен метод е психотелесният психотерапевтичен подход въз основа на теорията на Вилхелм Райх, според който емоционалните травми са „записани” в мускулните блокажи в тялото. Чрез биоенергийно дишане, множество терапевтични опити, съдържащи и работа с тялото, споделяне на преживелищен опит се достига до дълбинно подсъзнателно психично съдържание, което се подлага на анализ заедно с клиента. Фокусът на биоенергийната работа винаги е автентичността на индивида.

jonny-caspari-DVzt7cvRKRo-unsplash.jpg
 

Степента на удоволствие и радост, които имаме в живота, са белег за здравето ни. Това е целта на психотелесния подход, който помага на трансформацията, която не е непременно премахване на наличното, но е добавяне на липсващото в нас - а именно липсващите поведения, които да ни гарантират задоволяване на потребностите.

В процеса на терапия включвам и техники, прийоми, идеи от други направления като: когнитивно-поведенческо, гещалт терапия, клиент-центрирана терапия, позитивна терапия, системен подход като фамилни констелации, психодрама, арттерапия, някои източни техники за релаксация, визуализация, биоенергитийна гимнастика.

Често спомагателни жокери са танцовата терапия, Ох карти, възможностите на карти Таро и теорията за архетипите на К. Г. Юнг, библотерапията, кинотерапията, творческото писане и др. Според случая прилагам и терапия с цветните есенции на Д-р Бах.

Кремена Станилова